Dag 17: Gatlinburg -> Savannah

Savannah Oak Tree Park

Travelodge - 17009 Abercorn Street - Savannah